Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Energie in Huis in opdracht van Habeko wonen. Energie in Huis is een handelsnaam van Eneco Consumenten B.V. (KvK-nummer 24324527).

Hoewel de informatie op deze site met alle zorgvuldigheid is samengesteld en Energie in Huis deze informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk houdt, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op onze site. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor gevolgen van het gebruik van deze site.

Deze website kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.

Niets uit de teksten en grafische afbeeldingen van onze site mogen zonder vooraf overleg met Habeko wonen worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt